یک روش ماژول برای پنهان سازی تصویر با استفاده از کلید های فرکتالی

0
کامپیوتر
یک روش ماژول برای پنهان سازی تصویر  با استفاده از کلید های فرکتالی

یک روش ماژول برای پنهان سازی تصویر با استفاده از کلید های فرکتالی

یک روش ماژول برای پنهان سازی تصویربا استفاده از کلید های فرکتالی
Modulo image encryption with fractal keys
 
چکیده :
در این مقاله یک تکنیک رمزگذاری که بر پایه Modulo بنا نهاده شده ،ارائه شده است.روش مذکور یک الگوریتم کلید یک به یک رمزگذاری-رمزگشایی است.تصویرهای Fractal به منظور به کارگیری واستفاده از شیوه تصادفی جهت تولید کلیدهای قدرتمندتری به کار گرفته شده اند.این تصاویر توسط روش اصلاح شده مندلبرت تهیه شده است. الگوریتم شرح داده شده یک مکانیزم را برای کنترل…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید