گزارش کنفرانس (کاربرد لیزردر اسپکتروسکوپ) 19 ص

0
158
گزارش کنفرانس (کاربرد لیزردر اسپکتروسکوپ) 19 ص

گزارش کنفرانس (کاربرد لیزردر اسپکتروسکوپ) 19 ص

1 ـ تعريض طبيعي خط:2 ـ تعريض برخوردي:
3 ـ تعريض دوپلري:
4 ـ تعريض زمان پرواز:
تبديل فركانس:
الف ـ تبديل با ليزر رنگينه اي:
ب ـ‌اپتيك غير خطي :
جابجايي رامان:
1 ـ طيف بيني جذبي:
1 ـ طيف بيني برانگيختي:
2 ـ طيف بيني يونشي:
3ـ طيف بيني عدسي شدن گرمايي:
در محيط هاي بلوري ، ارتعاشهاي شبكه باعث ايجاد تغييري وابسته به زمان در مكانها و لذا در محيط هاي الكتروستاتيكي كه هر اتم تجربه مي كند ،‌مي شود اختلالهاي مشابهي نيز در مايعات رخ مي دهند ، هر چند كه…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید