گزارش کارآموزی کامپیوتر 46 ص

0
220
گزارش کارآموزی کامپیوتر 46 ص

گزارش کارآموزی کامپیوتر 46 ص

فهرست مطالببخش اول:………………………………………………………………………… 1
شناخت قطعات کامپیوتر………………………………………………………… 1
– بخش دوم ……………………………………………………………………. 20
مونتاژ کامپیوتر………………………………………………………………….. 20
– بخش سوم…………………………………………………………………….. 27
نصب نرم افزاری قطعات……………………………………………………… 27
– بخش چهارم……………………………………………………………………. 30
عیب یابی کامپیوتر…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید