کاوش های باستان شناسی گورستان تل چگاسفلی بهبهان

0
21
کاوش های باستان شناسی گورستان تل چگاسفلی بهبهان

کاوش های باستان شناسی گورستان تل چگاسفلی بهبهان

کاوش های باستان شناسی گورستان تل چگاسفلی بهبهان در قالب pdf در 405 صفحه (قابل کپی به word)
فهرست مطالب
1مقدمه
فصل اول. دربارة تُل چگاسفلی
فصل دوم. کاوش در گورستان تُل چگاسفلی
فصل سوم. نتایج بررسی آرکئوژئوفیزیک در گورستان شش هزار ساله چگاسفلی
فصل چهارم. کارگاه های کاوش الف، ب و ج
فصل پنجم. حفاظت در حین کاوش
فصل ششم. بحث و نتیجه گیری
پیوست ۱. انسان شناسی زیستی بقایای انسانی
پیوست ۲. مطالعات دی ان ای بر روی بقایای انسانی
پیوست ۳. توصیف و طبقه بندی…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید