کار آموزی اداره بهزيستي ، امور مالي 37 ص

0
202
کار آموزی اداره بهزيستي ، امور مالي 37 ص

کار آموزی اداره بهزيستي ، امور مالي 37 ص

کار آموزی اداره بهزيستي ، امور ماليتاريخچه خدمات بهزيستي . 06
چارت سازماني اداره بهزيستي . 07
اهداف و وظايف قانوني سازمان بهزيستي كشور 08
تعاريف ومفاهيم خدمات بهزيستي.. 09
نام و توضيح تعدادي ازدفاتر در بخش امور مالي . 12 نام فرم هاي كاربردي در واحدامور مالي و انبار. 13 آزمون آموخته ها، نتايج و پيشنهادات 14
خلاصه گزارش هاي هفتگي ( فرم هاي شماره (1) ) 15
خلاصه گزارش هاي ماهانه ( فرم هاي شماره (2) ) 21 ارزشيابي سرپرست كارآموزي ( فرم هاي شماره(3)) 22
ارزشيابي…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید