کاربردهای اینترنت اشیاء 174 ص

0
252
کاربردهای اینترنت اشیاء 174 ص

کاربردهای اینترنت اشیاء 174 ص

چکیده |گزارش پیش روی در خصوص بررسی اینترنت اشیاء و شناسایی کاربردها و همچنین طبقه بندی صنایع پر پتانسیل برای ورود به این حوزه تدوین یافته است. لذا، این گزارش در دو فصل تکمیل خواهد گردید، فصل اول به بررسی وضعیت موجود اینترنت اشیاء در جهان (گزارش کنونی) و فصل دوم به بررسی اینترنت اشیاء و کاربردهای آن در ایران پرداخته است. از آن رو که فصل دوم نیازمند تحقیق و پیمایش جامعهی متشکل از شرکت های ایرانی و یا صاحب نظران می باشد، در فاز بعدی پروژه مورد…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید