کارآموزی قسمتهاي مختلف خطوط در حال كار مترو در تهران 130 ص

0
217
کارآموزی قسمتهاي مختلف خطوط در حال كار مترو در تهران 130 ص

کارآموزی قسمتهاي مختلف خطوط در حال كار مترو در تهران 130 ص

کارآموزی قسمتهاي مختلف خطوط در حال كار مترو در تهران مقدمه :
 1-1 جغرافيا
1-1-1 : موقعيت جغرافيايي تهران :
1-1-2: مكان شهر تهران
1-1-3: تهران و آب و هواي آن :
1-1-4: توپوگرافي پهنه‌ي تهران :
1-1-5 : جريان اقليمي در فضاي تهران
1-1-6 : مناطق مسكوني
1-1-7 : راههاي ارتباطي
1-1-8: صنعت
1-1-9 : كشاورزي
1-1-10: رودخانه‌ها
1-2) زمين شناسي :
1-2-1: موقعيت زمين شناسي تهران
1-2-2: موقعيت تكتونيكي تهران
1-2-3: زمين شناسي گستره‌ي تهران
الف )‌سازند آبرفتي هزار دره
ب)…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید