کارآموزی صنایع غذایی – كارخانه روغن كشي كشت و صنعت شمال 93 ص

0
345
کارآموزی صنایع غذایی - كارخانه روغن كشي كشت و صنعت شمال 93 ص

کارآموزی صنایع غذایی – كارخانه روغن كشي كشت و صنعت شمال 93 ص

فهرست مطالب 
پيشگفتار1
مقدمه2
اهميت اقتصادي چربيها و روغنها در جهان و ايران3
تاريخچه روغن نباتي در ايران3
فصل اول
1 – 1 تاريخچه كارخانه كشت و صنعت شمال5
1 –2 توليدات اصلي و جانبي كارخانه كشت و صنعت6
1 – 3 شرح توليدات اصلي و جانبي6
1 – 4 محصولات جانبي كارخانه‌هاي روغن‌كشي7
1 – 5 تركيبات شيميايي چربيها در روغنها8
1 – 6 مراحل تهيه روغن‌هاي نباتي8
1 – 7 علّت هيدروژناسيون11
1 – 8 واكنش هيدروژناسيون كلي11
1 – 9 جزئيات…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید