کارآموزی آشنايي كلي با سيستم قدرت الكتريكي 54 ص

0
147
کارآموزی آشنايي كلي با سيستم قدرت الكتريكي 54 ص

کارآموزی آشنايي كلي با سيستم قدرت الكتريكي 54 ص

آشنايي كلي با سيستم قدرت الكتريكي .تاريخچه
توليد و مصرف انرژي الكتريكي
وظيفه شبكه الكتريكي
انتقال و توزيع انرژي الكتريكي
سيستم انرژي الكتريكي
طراحي سيستم توزيع
عوامل موثر در طراحي سيستم
پيش بيني بار
عوامل موثر پيش بيني بار
توسعه پست
برخي عوامل موثر در توسعه پست
انتخاب مكان پست
عوامل موثر در انتخاب مكان پست
روند مكان يابي پست
ساير عوامل
عوامل موثر بر برآورد هزينه توسعه سيستم توزيع
تكنيك هاي نوين طراحي سيستم توزيع
 مدل هاي…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید