پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان

0
182
پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان

پیشینه و مبانی نظری تحقیق نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دیرآموزان

عقب ماندگی ذهنی یا به اصطلاح دیگر نارسایی رشد قوای ذهنی موضوع تازه و جدیدی نیست بلکه در هر دوره و زمان افرادی در اجتماع وجود داشته اند که از نظر فعّالیت های ذهنی در حد طبیعی نبوده اند.بخصوص از روزی که بشر زندگی اجتماعی را شروع کرده موضوع کسانی که به عللی قادر نبودند خود را با اجتماع هماهنگ سازند مطرح بوده است. اجتماع برای مصلحت، تعصب یا سالم سازی بعضی افراد را تحمل کرده، عده ای را محبوس می ساخت یا به مرگ محکوم می نمود….

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید