پروژه كار آموزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان 33 ص

0
121
پروژه كار آموزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان 33 ص

پروژه كار آموزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان 33 ص

فهرست مطالب1- تاريخچه سازمان سماء :
3- نوع خدمات :
1- موقعيت رشته كار آموز در واحد كاري معرفي شده با برسي جزئيات سازماني رشه كار آموز:
 2- بررسي شرح وضايف :
 3- امور جاري در دست اقدام واحد كاري:
4- برنامه هاي آينده واحد كاري :
 سنگ كاري نما :
 پوكه معدني: (ملات پوكه معدني و سيمان )
 متره :
 سفيدكاري:
ديوار چيني:
كاشي كاري :
كف سازي با سنگ :
فريم لس :
تيرچه و بلوك سقف و قالب بندي و آر ماتور بندي :
نسبتهاي اختلاط:
جوشكاري و ساخت اسكلت…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید