پروژه بتن

0
اقتصاد

پروژه بتن

فرمت wordتعداد صفحه : 54عنوان: پروژه بتن فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 2 معرفي پروژه 2 مشخصات مطالح 3 مشخصات خاك 3 مقاطع سقف و ديوار برشي 4 مقاطع تير و ستون 6 بارگذاري ثقلي 8 بارگذاري زلزله 27 محاسبات ديوار برشي 31 سختي و توزيع بار در ديوار برشي 32 بارگذاري باد 37 طراحي ستون 39 طراحي تير 42 محاسبات توزيع بار مرده و زنده بين تيرها در طبقات و بام 43 توزيع بار ثقلي بين تيرها در طبقات 46 توزيع بار ثقلي بين تيرها در بام 50 مقدار ميلگردهاي مصرفي 51 نقشه ها و دتايلهاي…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید