هيستوسول‌ها

0
کشاورزی و منابع طبیعی
هيستوسول‌ها

هيستوسول‌ها

فهرست مطالب 
مقدمه2
مفهوم‌ها و تعريف‌هاي خاك. 3
فرآيندهاي تشكيل خاك‌هاي هيستوسول‌. 6
شرح هيستوسول‌ها9
كاربرد هيستوسول‌ها10
طبقه‌بندي هيستوسول‌ها11
خاك‌هاي آلي (هيستوسول‌ها)14
مواد آلي براي محيط‌هاي گلداني. 15
ماده آلي خاك. 16
ته نشست‌هاي آلي. 17
توزيع و تجمع پيت‌ها18
انواع پيت‌ها18
حفظ اراضي مرطوب.. 19
نتيجه‌گيري نهايي. 19
منابع. 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه
مفهوم‌ها و…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید