مقدمه ای بر شبکه های عصبی مصنوعی و کاربردهای آن 165 ص

0
153
مقدمه ای بر شبکه های عصبی مصنوعی و کاربردهای آن 165 ص

مقدمه ای بر شبکه های عصبی مصنوعی و کاربردهای آن 165 ص

مقدمه ای بر شبکه های عصبی مصنوعی و کاربردهای آن:الهام از نورون واقعی:
مدل ریاضی نرون:
کاربردها:
تاریخچه :
 شبکه عصبی چیست؟
– شبکه‌های عصبی مصنوعی: 2-1- شبکه‌های عصبی مصنوعی:
2-3- کاربردهای شبکه‌های عصبی مصنوعی ANN :
انواع یادگیری برای شبکه های عصبی:
1. یادگیری با ناظر
2. یادگیری تشدیدی:
. یادگیری بدون ناظر:
2-4- زمینه‌ای درموردperceptron
Perceptron های ساده
قدرت Perceptron
دنباله‌های Perceptron
قضیه بنیادی دنباله‌ها:
قضیه 1):
الگوریتم ژنتیک…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید