مدلسازی سیستم گردش خون در شریانها با استفاده از متد المان محدود 57 ص

0
152
مدلسازی سیستم گردش خون در شریانها با استفاده از متد المان محدود 57 ص

مدلسازی سیستم گردش خون در شریانها با استفاده از متد المان محدود 57 ص

فهرست مطالب  
چکیده ……………………………………………………………………………………5
 
مروري بر کارهاي پيشين……………………………………………………………….6
 
مقدمه……………………………………………………………………………………..8
 
روش مدلسازي ………………………………………………………………………….9
 
معادلات حاکم بر جريان خون در يک درخت شرياني …………………………………12
 
معادلات حاکم بر پيوستگي و بقاي مومنتوم…………………………………………….12
 
معادلات حاکم…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید