كنترل الحاقي سازه 30 ص

0
183
كنترل الحاقي سازه 30 ص

كنترل الحاقي سازه 30 ص

كنترل الحاقي سازه 1-1- كنترل غيرفعال
1-2- كنترل فعال
1-3- كنترل نيمه فعال
1-4- كنترل مركب هيبريد
2-1- تعريف ميراگرجرمي تنظيمي
2-2- انواع ميراگرهاي جرمي تنظيمي
2-2-1- ميراگرهاي جرمي تنظيمي انتقالي
مركز سيتي كرپ Citicorp center
برج بين المللي كانادا Candind NationaI Tower
برج فرودگاه chiba
2-2-2- ميراگر جرمي تنظيمي آونگي
برج كريستال
برج تايپه 101:
3-1- مودهاي كنترل شده
كنترل الحاقي سازه وانواع
ميراگرهاي جرمي تنظيمي TMD
معادله حركت و تعيين پارامترهاي بهينه…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید