كاربرد كامپيوتر در حمل و نقل 63 ص

0
188
كاربرد كامپيوتر در حمل و نقل 63 ص

كاربرد كامپيوتر در حمل و نقل 63 ص

كاربرد كامپيوتر در حمل و نقل 1. مقدمه1
1-1 شبيه‌سازي كامپيوتري 2
2- نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها 4
1-2 برنامه شبيه‌سازي INTRAS 4
2-2 برنامه شبيه‌سازي FRECON5
3- نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي راه‌هاي اصلي 7
1-3 برنامه‌شبيه‌سازي TRARR 8
2-3 برنامه شبيه‌سازي RURAL 9
4- نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي جاده‌هاي شرياني 10
1-4 برنامه شبيه‌سازي TRANSYT 11
2-4 نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي TRAF-NETSIM 12
1-2-4 آماده‌سازي دادههاي ورودي…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید