كارآموزي احداث ساختمان فلزي 36 ص

0
176
كارآموزي احداث ساختمان فلزي 36 ص

كارآموزي احداث ساختمان فلزي 36 ص

مقدمه : شناخت زمين مورد نظر جهت ساختمان سازي :
خاك برداري :
عكس شماره 1
عكس شماره 2
قالب بندي :
عكس شماره 3
عكس شماره 4
 اجراي فنداسيون :

موارد مهم در اجراي فنداسيون ها

شكل شماره 5
شكل شماره 6
اهميت فنداسيون در ساختمان فلزي :
مسلح كردن فنداسيون ها :
شناژها :
در عكس هاي ذيل نمونة بافت شناژها و فنداسيون ها را ملاحظه مي كنيد :
شكل شماره 8
طرز قرار گرفتن بولت در فنداسيون و تراز كردن بيس پلت :
شكل شماره 9
 انواع اتصال ستون به شالوده…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید