فیلم کامل نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش نقشه کشی – Drafting

0
64
فیلم کامل نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش نقشه کشی - Drafting

فیلم کامل نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش نقشه کشی – Drafting

فیلم آموزش نرم افزار کتیافیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی شامل 21 فصل میباشد و هر فصل شامل چندین فیلم آموزشی کامل میباشد. که با توجه به شاخه های مختلف مهندسی هر فصل با توجه به نیاز مهندسان دانلود و استفاده شود.
فصل چهارم : نقشه کشی – Drafting
شامل 19 فیلم تقریبا به مدت 200 دقیقه میباشد….

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید