فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی قالب سنبه و ماتریس – Die Cutting

0
22
فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی قالب سنبه و ماتریس - Die Cutting

فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی قالب سنبه و ماتریس – Die Cutting

فیلم آموزش کتیا به زبان فارسی فصل طراحی قالب سنبه و ماتریسفیلم آموزش کتیا به زبان فارسی شامل 21 فصل میباشد و هر فصل شامل چندین فیلم آموزشی کامل است. با توجه به شاخه های مختلف مهندسی هر فصل با توجه به نیاز مهندسان دانلود و استفاده گردد.
فصل چهاردهم شامل 8 فیلم آموزشی تقریبا به مدت 100 دقیقه میباشد….

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید