فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش مونتاژ قطعات در کتیا- Assembly Design

0
25
فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش مونتاژ قطعات در کتیا- Assembly Design

فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش مونتاژ قطعات در کتیا- Assembly Design

فیلم آموزش نرم افزار کتیافیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی شامل 21 فصل میباشد و هر فصل چندین فیلم آموزشی کامل میباشد. که با توجه به شاخه های مختلف مهندسی هر فصل با توجه به نیاز مهندسان دانلود واستفاده شود.
فصل سوم : مونتاژ قطعات در کتیا- Assembly Design
شامل 24 فیلم تقریبا به مدت 240 دقیقه.
 …

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید