فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش ورق کاری-sheet metal design

0
26
فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش ورق کاری-sheet metal design

فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش ورق کاری-sheet metal design

فیلم آموزش نرم افزار catia به زبان فارسیفیلم نرم افزار کتیا به زبان فارسی شامل 21 فصل میباشد و هر فصل دارای چندین فیلم آموزشی کامل میباشد. باتوجه به شاخه های مختلف مهندسی هر فصل با توجه به نیاز مهندسان دانلود و استفاده گردد.
فصل پنجم : ورق کاری – sheet metal design
شامل 20 فیلم تقریبا به مدت 200 دقیقه میباشد….

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید