فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی جوش- weld design

0
28
فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی جوش- weld design

فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی جوش- weld design

فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسیشامل 21 فصل میباشد و هر فصل شامل چندین فیلم آموزشی کامل است. باتوجه به شاخه های مختلف مهندسی هرفصل باتوجه به نیاز مهندسان دانلود و استفاده گردد.
فصل نهم : شامل 18 فیلم آموزشی طراحی جوش است که تقریبا 200 دقیقه میباشد….

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید