فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی تحلیل تنش – Generative Structural Analysis

0
24
فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی تحلیل تنش - Generative Structural Analysis

فیلم آموزش نرم افزار کتیا به زبان فارسی بخش طراحی تحلیل تنش – Generative Structural Analysis

فیلم آموزشی نرم افزار کتیا به زبان فارسی فصل تحلیل تنشفیلم آموزش نرم افزار catia شامل 21 فصل میباشد که هر فصل شامل چندین فیلم آموزشی کامل است. با توجه به شاخه های مختلف مهندسی هر فصل با توجه به نیاز مندسان دانلود و استفاده گردد.
فصل دهم شامل 26 فیلم آموزشی تقریبا به مدت 260 دقیقه است….

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید