شرکت ایران خودرو 52 صفحه

0
121
شرکت ایران خودرو 52 صفحه

شرکت ایران خودرو 52 صفحه

فهرست مطالب ) موضوع صفحه
تاريخچة شركت ايرانخودرو 1
شرحی بر فرآیند رنگ کاری 3
ساختار رنگ ، سلير و PVC 4
مدول سير كولاسيون 9
مدول PT و ED19
مدول سيلر pvc ,21
مدول آستر 23
مدول رنگ رويه 24
شرح فني ايستگاها 27
ماشينهاي پاشش رنگ 28
اسپري كننده ها 32
طرح نظارت فرآيند 33
دستگاههاياندازهگيري 40
آشنایی با لـوگـانL90 ) (46
مشخصات فنی لوگان 48
 
ساختار گروه صنعتي ايران خودرو متشكل از قسمتهاي زير است ايران خودرو سواري ، ايران خودرو ديزل ، گسترش صنايع ايران…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید