سنتز و مشخصه یابی نانوذرات اکسید مس (CuO)

0
153

سنتز و مشخصه یابی نانوذرات اکسید مس (CuO)

چکیده مقاله:در این تحقیق نانو پودرهای CuO با روش سل- ژل تهیه شدند. ساختار بلوری و شکل پودرها با پراش اشعه (XRD) X و میکروسکوپ الکترونی روبشی ( SEM) مشخصه یابی شد. نتایج نشان داد که شرایط تهیه مختلف مثل غلظت مواد اولیه، زمان و دمای پخت و زمان پیری تاثیر زیادی بر خواص نانو پودرهای CuO دارد.
 …

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید