روابط مورد نیاز در محلول سازی 21 ص

0
324
روابط مورد نیاز در محلول سازی 21 ص

روابط مورد نیاز در محلول سازی 21 ص

قسمت هایی از محتوا:روابط مورد نیاز در محلول سازی :به طور کلی محاسبات محلول سازی یا برحسب مولاریته است یا برحسب نرمالیته که در جدول زیربه روابط مورد نیاز اشاره می کنیم.
–  محلول سازی از مایعات بر حسب غلظت مولاراین فرم از محلول سازی به این صورت است که ما یک ماده مادر به صورت محلول در اختیار داریمو می خواهیم یک محلول با حجم و غلظت مورد نیازمان را بسازیم . به عبارت دیگر ما از محلولغلیظ یک ماده ، محلولی با حجم و غلظت مورد نظر را می سازیم.تذکر…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید