دانلود کتاب بانکداری داخلی – 1 (تجهیز منابع پولی) محمود بهمنی pdf

0
1070
دانلود کتاب بانکداری داخلی - 1 (تجهیز منابع پولی) محمود بهمنی pdf

دانلود کتاب بانکداری داخلی – 1 (تجهیز منابع پولی) محمود بهمنی pdf

دانلود کتاب بانکداری داخلی – 1 (تجهیز منابع پولی)  
نام نویسنده: محمد بهمند؛ محمود بهمنی
 
بخشی از فهرست:
پیدایش پول وبانک
تجهیز منابع پولی
بانکداری عملی
صندوق یا اداره معاملات ریالی
چک
چک های انتقالی
حواله
اسنادبازرگانی
ضمانت های بانکی…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید