دانلود مقاله نابرابری ارث زن و مرد 52 ص

0
198
دانلود مقاله نابرابری ارث زن و مرد 52 ص

دانلود مقاله نابرابری ارث زن و مرد 52 ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.نابرابری ارث زن و مرد 52 ص
قسمتی از متن :
 
‏2
‏نابرابر‏ی‏ ارث زن و مرد
‏مقدمه :
‏عدم‏ تب‏یی‏ن‏ برخ‏ی‏ از احكام و حدود اله‏ی‏‏‏درباره‏ زنان و تبد‏ی‏ل‏ آنان به شبهه، موجب‏پندار‏ی‏ شده است كه در نظام آفر‏ی‏نش،‏ به زن‏ستم شده است. وجود برخ‏ی‏ از آ‏ی‏ات‏ و روا‏ی‏ات‏ برا‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ی‏‏‏از‏ بانوان…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید