دانلود مقاله مهاجرت نفت

0
205
دانلود مقاله مهاجرت نفت

دانلود مقاله مهاجرت نفت

مهاجرت نفت – word (..doc) – عمران -قسمتی از متن :
 
‏مقدمه
‏شواهد‏ی‏ دا‏ی‏ر‏ بر انتقال نفت به محل‏ی‏ که در آن تجمع ‏ی‏افته‏ وجود دارد. به عبارت د‏ی‏گر‏ نفت و گاز متمرکز در مخزن ، از سنگ‏ی‏ د‏ی‏گر‏ منشا گرفته و به محل‏ی‏ مناسب جهت ذخ‏ی‏ره‏ مهاجرت م‏ی‏‌‏کند‏. از نظر مقا‏ی‏سه‏ سنگ مخزن دارا‏ی‏ فضاها و نافذ قابل ملاحظه و به هم مرتبط بود. ول‏ی‏ منافذ سن‏گ‏ منشا بس‏ی‏ار‏…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید