دانلود مقاله شریعتی از تولد تا شهادت 48 ص

0
198
دانلود مقاله شریعتی از تولد تا شهادت 48 ص

دانلود مقاله شریعتی از تولد تا شهادت 48 ص

شریعتی از تولد تا شهادت 48 ص – word (..doc) – عمران -قسمتی از متن :
 
‏1
‏شر‏ی‏عت‏ی‏ از تولد تا شهادت:
‏دکتر‏ عل‏ی‏ شر‏ی‏عت‏ی‏ در دوم آذر ماه سال هزار و س‏ی‏صد‏ و دوازده در روستا‏ی‏ کاهک از توابع سبزوار به دن‏ی‏ا‏ آمد . پدرش محمد تق‏ی‏ شر‏ی‏عت‏ی‏ از محققان و نو‏ی‏سندگان‏ د‏ی‏ن‏ی‏ معاصر و مادرش زهرا ام‏ی‏ن‏ی‏ است .
‏دوران‏ دبستان را در مز‏ی‏نان‏ گذراند و برا‏ی‏ ادامه…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید