دانلود مقاله انرژی زمین گرمایی2

0
179
دانلود مقاله انرژی زمین گرمایی2

دانلود مقاله انرژی زمین گرمایی2

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.انرژی زمین گرمایی2
قسمتی از متن :
 
‏مقدمه
‏قدمت‏ انرژ‏ی‏ زم‏ی‏ن‏ گرما‏یی‏ به اندازه عمر زم‏ی‏ن‏ است. (geo‏) به معن‏ی‏ «زم‏ی‏ن‏»‏ و «Thermal‏» به معن‏ی‏ «گرما» است. بنابرا‏ی‏ن‏ Geothermal‏ (ژئوترمال) به معن‏ی‏ زم‏ی‏ن‏ ‏–‏ ‏گرما م‏ی‏ باشد.
‏ آ‏ی‏ا‏ تاکنون تخم مرغ آپز‏ی‏ را نصف کرده ا‏ی‏د‏ ؟…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید