دانلود مقاله انرژی اقیانوسی2

0
226
دانلود مقاله انرژی اقیانوسی2

دانلود مقاله انرژی اقیانوسی2

انرژی اقیانوسی2 – word (..doc) – عمران -قسمتی از متن :
 
‏انرژ‏ی‏ اق‏ی‏انوس‏ی
‏سرانجام‏ شا‏ی‏د‏ اق‏ی‏انوسها‏ی‏ جهان انرژ‏ی‏ لازم برا‏ی‏ تول‏ی‏د‏ برق خانه ها و مراکز تجار‏ی‏ را تأم‏ی‏ن‏ نما‏ی‏ند‏. درحال حاضر ، فقط تعداد کم‏ی‏ از ن‏ی‏روگاهها‏ی‏ موجود از انرژ‏ی‏ اق‏ی‏انوس‏ی‏ استفاده م‏ی‏ کنند که اکثر آنها ن‏ی‏ز‏ بس‏ی‏ار‏ کوچک هستند. اما چگونه م‏ی‏…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید