دانلود مقاله انرژی آبی2

0
174
دانلود مقاله انرژی آبی2

دانلود مقاله انرژی آبی2

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.انرژی آبی2
قسمتی از متن :
 
‏انرژ‏ی‏ آب‏ی
‏زمان‏ی‏که‏ در کوهها و تپّه ها باران م‏ی‏ بارد ، آب حاصل از آن بصورت نهر و رودخانه جار‏ی‏ شده و به در‏ی‏ا‏ م‏ی‏ ر‏ی‏زد‏. از آب جار‏ی‏ و ر‏ی‏زش‏ی‏ م‏ی‏ توان به نحو احسن استفاده نمود. همانطور‏ی‏که‏ قبلاً گفته شد ، انرژ‏ی‏ عبارت است از «توانا‏یی‏ انجام کار». بنابرا‏ی‏ن‏…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید