دانلود مقاله اسماء و صفات الهی 23 ص

0
139
دانلود مقاله اسماء و صفات الهی 23 ص

دانلود مقاله اسماء و صفات الهی 23 ص

اسماء و صفات الهی 23 ص – word (..doc) – عمران -قسمتی از متن :
 
‏22
‏1
‏اسماء و صفات اله‏ی
‏مفهوم‏ اسماء حسن‏ی
‏ برا‏ی‏ خداست تمام‏ی‏ اسما‏یی‏ كه بهتر‏ی‏ن‏ اسماء است پس او را عبادت كن‏ی‏د‏ و با آنها به سو‏ی‏ش‏ توجه نما‏یی‏د‏.( سوره اعراف، آ‏ی‏ه‏ 80)
‏توص‏ی‏ف‏ اسماء خدا به وصف حسن‏ی‏ دلالت م‏ی‏ كند بر ا‏ی‏ن‏ كه مراد به ا‏ی‏ن‏ اسماء، اسما‏یی‏ است كه در آنها معنا‏ی‏…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید