دانلود رایگان کتاب اصول و فنون مذاکره PDF

0
1413
دانلود رایگان کتاب اصول و فنون مذاکره PDF

دانلود رایگان کتاب اصول و فنون مذاکره PDF

کتاب اصول و فنون مذاکرهیکی از کتابهایی که در فهرست برترین کتابهای مذاکره در سطح بین المللی مورد اشاره قرار گرفت، کتاب اصول و فنون مذاکره نوشته راجر فیشر و ویلیام یوری بود.
البته عنوان اصلی کتاب، Getting to yes است که در فارسی به همت دکتر مسعود حیدری و نیز آقای مهدی قراچه داغ ی به عنوان‌های مختلف از جمله اصول و فنون مذاکره و نیز توافق اصولی و همچنین مذاکره اصولی ترجمه شده است.
مذاکره فروش و مذاکره خدمات مشتریان و مذاکره مربوط به اتحادیه‌های…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید