جزوه آیین دادرسی 3

0
برق
جزوه آیین دادرسی 3

جزوه آیین دادرسی 3

جزوه آیین دادرسی 3 و لینک دانلود در ادامه متن موجود است!بخش اول
طوار ی دعوا
فصل اول:
طواری دادرسی ناشی از دعوای اصلی
مبحث اول: طواری دادرسی ناشی از طرح ایرادات در دعوی اصلی
جریان عادی دادرسی مراحل مختلفی دارد که با تقدیم دادخواست شروع می شود. امر طاری آن اتفاقی است که الزاما در این جریان مطرح نمی شود بلکه به طور اتفاقی در دادرسی حادث می گردد.
ایراد در معنای اصطلاحی حقوق آیین دادرسی مدنی و به صورت خاص، عبارت است از طرح اعتراض به خود و نفس…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید