جزوه آیین دادرسی مدنی

0
حقوق
جزوه آیین دادرسی مدنی

جزوه آیین دادرسی مدنی

جزوه آیین دادرسی مدنیموارد زیر در این جزوه مطرح  میشود (مناسب جهت تدریس)
بخش اول:کلیات
1.تعریف آیین دادرسی مدنی:
2.فایده آیین دادرسی مدنی:
3.محتوای آیین دادرسی مدنی:
4.ویژگی آیین دادرسی مدنی:
بخش دوم: سازمان قضایی:
الف – طبقه بندی دادگاهها:
ب – مأمورین قضایی و حقوق و تکالیف آنها:
1.کارمندان قضایی یا دادرسان:
2.کارمندان یا مأموران اداری:
3.اشخاص وابسته به دادگستری:
بخش سوم: صلاحیت محاکم (ذاتی ، نسبی ، محلی )
انواع…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید