تهیه نانوذرات فریت کبالت مس و بررسی خواص مگنتو اپتیکی آن

0
157

تهیه نانوذرات فریت کبالت مس و بررسی خواص مگنتو اپتیکی آن

چکیده مقاله:در این پژوهش نانوذرات فریت کبالت مس با روش همرسوبی تهیه و از به عنوان عامل رسوب دهنده استفاده شد. خواص مگنتواپتیکی نانوذرات با استفاده از چیدمان فاراده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. منحنی تراگسیلندگی بعد از آنالیزور برای نمونه که به دو میزان متفاوت رقیق شده بود، در 45сɲ و0сɲ بررسی شد، نتایج نشان داد با رقیق کردن ماده تراگسیلندگی افزایش و اشباع کاهش پیدا میکند. با توجه به الگوی پراش پرتو X برای نمونه ، مشخص شد نمونه تک فاز است….

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید