تمرین تمرکز حواس با درخشش ۷چاکرا (از استاد ماهاریش یوگی)

0
روان شناسی
تمرین تمرکز حواس با درخشش ۷چاکرا (از استاد ماهاریش یوگی)

تمرین تمرکز حواس با درخشش ۷چاکرا (از استاد ماهاریش یوگی)

این آموزش برای تمرین تمرکز حواس و دستیابی به قدرتهای عظیم روحی ، بی نظیر است.برای تمرین تمرکز حواس باید به دستورات به خوبی عمل کرده و پشتکار داشته باشید.
از چاکرای اول به پاکسازی چاکراها بپردازید تا به هفتمین چاکرا برسید.
نیروهای روحی در همه شما نهفته است.
برای بیداری قدرتهای درونی ، کافیست آن را صدا بزنید.
برای تمرین تمرکز حواس ، تکنیک درخشش چاکرها را به مدت ۶ ماه انجام دهید و خودتان از اثرات جادویی آن شگفت زده شوید.
این تمرین از…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید