تحيق براي درس اجزا ماشين

0
مهندسی مکانیک
تحيق براي درس اجزا ماشين

تحيق براي درس اجزا ماشين

چكيده 3مقدمه 4
فصل اول 6
استراتژي نگهداري و تعميرات 6
الف : تعميرات بعد از خرابي 6
ب : تعميرات پيشگيرانه منظم7
ج : نگهداري و تعميرات برپايه مراقبت وضعيت 8
برنامه «مراقبت وضعيت » ماشين آلات در سازمانهاي بزرگ 10
محورهاي برنامه مراقبت وضعيت ماشين آلات 10
ايمني 12
امنيتي 12
فصل دوم14
روش آناليز روغن 14
آناليز روغن يك راه حل 15
فصل سوم16
اطلاعات استخراجي از نمونه 16
مواد افزودني 16
زيانهاي عدم وجود خاصيت قليائي در روغن 17
گرانروي (ويسكوزيته ) و…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید