تحقیق bluetooth

0
کامپیوتر
تحقیق bluetooth

تحقیق bluetooth

بلوتوث Bluetooth 3مقدمه 5
دندان آبي يا Bluetoothاز كجا آمد 5
اين دندان آبيBluetooth يعني چه 6
فن آوري دندان آبي Bluetooth امواج بردكوتاه 6
مزاياى Bluetooth 7
استاندارد Bluetooth 7
تكنولوژى مادون قرمز در مقابل دندان آبي 8
سرعت انتقال اطلاعات در دندان آبي Bluetooth 8
Bluetooth و سيستم تداخل امواج 9
Piconet ها 15
كاربرد هاي بلوتوث 16
انتقال فايل ها بين دستگاه ها از طريق OBEX 16
مقايسه بلوتوث و wi-fi در محيط كار 17
WI-FI 17
مشخصات و ساختار 18
آینده بلوتوث 19
اطلاعات تخصصي 21
امنيت 24
مبداء يا…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید