تحقیق درمورد وسواس و طریقه درمان

0
روان شناسی
تحقیق درمورد وسواس و طریقه درمان

تحقیق درمورد وسواس و طریقه درمان

 فهرست :
انواع وسواس
1-وسواس فكرى:
انديشه درباره بدن:
رفتار حال يا گذشته: در رابطه با اعتقادات
انديشه افراطى:
2- وسواس عملى:
رفتار منحرفانه: دقت وسواسى:
راه رفتن 3- وسواس ترس: 4- وسواس الزام
وسواس در چه كساني بروز مي كند؟ الف) در رابطه با سن
ب) در رابطه باهوش:
ج) در رابطه با اعتقاد:
د) در رابطه با شخصيت و محيط:
الف) وراثت:
ريشه‏هاى خانوادگى وسواس
الف) وراثت:
– شيوه تربيت
– دوران كودكى
ب) تربيت :
1- دوران كودكى
2- شيوه تربيت
كودك
3-…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید