تحقیق درمورد خاويار

0
اقتصاد

تحقیق درمورد خاويار

فرمت wordتعداد صفحه : 57به نام خدا موضوع: خاويار فهرست: عنوان صفحه 1-مقدمه  2-رده بندي ماهيان خاوياري  3-درياي خزر زيستگاه مطلوب ماهيان خاوياري  - وضع جغرافيايي، اقليمي و منابع زيستي درياي خزر  - گونه هاي ماهيان خاوياري درياي خزر  - بررسي يك نوع ماهي خاوياري: فيل ماهي  4-بهره برداري  -ادارات شيلات و نواحي صيد  -فصول و امكان صيد برحسب مهاجرت گونه ها  -روشهاي صيد  -آلات و ادوات صيد ماهيان خاوياري  -استاندارد طولي ماهيان خاوياري…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید