تحقیق درباره ی هوش و هوش مصنوعی

0
کامپیوتر
تحقیق درباره ی هوش و هوش مصنوعی

تحقیق درباره ی هوش و هوش مصنوعی

تعریف هوش 2تعریف تحلیلی هوش 3
تعریف کاربردی هوش 3
تاریخچه مطالعات مربوط به هوش 3
عوامل موثر بر هوش 4
انواع آزمونهای هوش 4
طبقات هوش 5
هوش چندگانه 5
هوش هیجانی 6
هوش معنوی 7
هوش مصنوعی 10
● فلسفۀ هوش مصنوعی 12
● مدیریت پیچیدگی 12
● سیستم‌های خبره 14
● عامل‌های هوشمند 14
آینده هوش مصنوعی 15
● تاریخ هوش مصنوعی 15
● جان مك كارتی 17

LISP 17

● هدف هوش مصنوعی 17
● هوش مصنوعی و هوش انسانی 18
● ویژگی های هوش مصنوعی 19
● كاربردهای هوش مصنوعی 19
هوش…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید