تحقیق تحليل سازه 2

0
معماری
تحقیق تحليل سازه 2

تحقیق تحليل سازه 2

به نام خداتحليل سازه 2
براي تحليل سازه‌هاي نامعين، روش شيب ـ افت و روش هاي ديگر نياز است. بايد تعداد درجات آزادي در يك سازه تعيين گردد. تعداد مجهولات در اين سازه هاي نامعين همان تعداد درجات آزادي است.
درجات آزادي:
دوراني : به تعداد هاي مستقل سازه تعداد درجات آزاد دوراني
انتقالي : به تعداد هاي مستقل سازه تعدا درجات آزادي انتقالي
در بدست آوردن درجات آزادي دوراني و انتقالي نياز است گره‌ها در يك سازه تعيين گردد.
گره: به نقاطي اطلاق…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید