تحقیق بررسی خانواده و دشواریهای رفتاری کودکان

0
روان شناسی
تحقیق بررسی خانواده و  دشواریهای رفتاری کودکان

تحقیق بررسی خانواده و دشواریهای رفتاری کودکان

خانواده و دشواريهاي رفتاري كودكان 2مقدمه: 3
تربيت چيست: 3
ضرورت و اهميت تربيت: 4
عاملان تربيت: 4
معني و مفهوم ناسازگاري: 6
علل و انگيزه‌هاي ناسازگاري: 7
مسأله سازگاري و ناسازگاري: 12
وجود كجروي نشانه چيست؟ 13
سنين مورد بحث: 14
نوع لغزشهاي و انحرافات: 14
حالات و رفتار كودكان بيقرار: 15
بيقراري درچه كساني: 16
بيقراري و شرايط مختلف: 16
فهرست منابع: 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
موضوع:
خانواده و دشواريهاي رفتاري…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید