تحقیقی درباره ی قدرت و سياست

0
تاریخ و فرهنگ
تحقیقی درباره ی قدرت و سياست

تحقیقی درباره ی قدرت و سياست

قدرت و سياست 2گونه‎هاي قدرت 3
تدبيرهاي كاربردي براي به دست آوردن قدرت سياسي 5
نمونه‎هايي از تدبيرهاي كاربردي براي كسب قدرت سياسي 6
مديريت بر پايه هدف 9
پيوندهاي نقش در «مديريت بر پاية هدف»: 10
سبك رهبري 11
بيان صفات وزراء و اركان دولت و ارباب مناصب 11
بيان آن كه مقرب‎ترين وزراء كه باشد 13
امر به تعين سردار و بيان اوصاف سپه‎سالار 13
بيان آنكه مقرب‎ترين سرداران كه بايد ، و تقرب كه را شايد 15
نكته‎ها…

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید