اثر شاخصهای آموزشی و تكنولوژي آموزشي بركارايي نيروي انساني

0
سایر محصولات
اثر شاخصهای آموزشی و تكنولوژي آموزشي بركارايي  نيروي انساني

اثر شاخصهای آموزشی و تكنولوژي آموزشي بركارايي نيروي انساني

  
موضوع:   اثر شاخصهای آموزشی و تكنولوژي آموزشي بركارايي نيروي انساني
 
 
 
چكيده
 
فصل اول : کليات تحقيق …………………. 1 1-1- مقدمه …………………………… 2
 
1-2- شناخت وطبقه بندي فوايد اقتصادي آموزش و پرورش 4
 
1-2-1-فوايد خصوصي آموزش و پرورش…………. 5
 
1-2-2 – فوايد خصوصي مستقيم …………….. 5
 
1-2-3-فوايد خصوصي غير مستقيم …………… 5
 
1-2-4-فوايد اجتماعي آموزش و پرورش ………. 6
 
1-2-5-فوايداجتماعي مستقيم …………………

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید